Yên Bái phấn đấu thông tuyến quốc lộ 32 vào ngày mai - 10/8