Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Hoàn thành khắc phục giai đoạn 1 thiệt hại do thiên tai ở Mù Cang Chải trước ngày 25/8