Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra kết quả sau 1 tháng khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải