Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 1 đầu mối và 9 nhiệm vụ trọng tâm