Văn Chấn: Mưa to kéo dài gây lũ lớn, ngập sâu nhiều khu vực ở xã Cát Thịnh