Ngày 17/10, khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2020