Yên Bái tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Lễ hội Trà Shan tuyết, huyện Văn Chấn lần thứ Nhất năm 2023