Văn Chấn sẵn sàng cho Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc từ trước đến nay