Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Đà Nẵng 2024 diễn ra từ 13- 15/7