Tình huống cảnh báo va chạm giao thông khi người điều khiển xe 2 bánh đi vào điểm mù (blind spot)