Chuyển làn ẩu, xe tải ủi xe con con xoay ngang một đoạn dài trên cao tốc