Yên Bái sau 15 ngày áp dụng “phạt nguội” qua camera giám sát giao thông