Yên Bái: Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông phát hiện 16 trường hợp vi phạm, xử phạt một "ma men" 35 triệu đồng sau 2 giờ tuần tra