Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh