Giám đốc Sở Nội vụ Yên Bái thông tin sơ bộ: Yên Bái đã hoàn thành cuộc bầu cử