Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Việt Nam