Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái can thiệp lấy huyết khối thành công ca đột quỵ não cấp phức tạp