Yên Bái: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về chuyển đổi số và phối hợp các tập đoàn, khai trương Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện