Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06: Yên Bái đứng thứ 3/63 tỉnh, thành về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến