Yên Bái và Viettel tăng cường Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số