Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ II