"Sĩ tử" Yên Bái tập trung ôn luyện chuẩn bị các kỳ thi