Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Đề thi Ngữ Văn khơi gợi cảm xúc cho học sinh