Yên Bái hoàn thành ngày đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023