Đảng ủy phường Đồng Tâm tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019