Thành phố Yên Bái: Sôi nổi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019