Chàng trai nấu ăn, viết thư pháp, may vá bằng chân