Xe đạp chạy nhiên liệu hydro, thải ra nước đầu tiên trên thế giới