Cảnh sát giao thông Yên Bái "Rửa xe gây quỹ, tiếp sức mùa thi”