Văn Chấn đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu