Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác