Tặng 70 suất quà tết cho hộ nghèo xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên