Hội đồng Đội Lục Yên: Gần 40 triệu đồng ủng hộ phong trào "Nuôi heo đất"