Yên Bái phấn đấu giữ vững chỉ số PAR INDEX trong Top 30 cả nước năm 2021