Đam mê và khát vọng cống hiến - chuyện của 2 học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành