Cậu bé lớp 3 lập kỷ lục kinh ngạc với quyền côn nhị khúc