Yên Bái: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam