Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị trực Tết