Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy tại Hội nghị Báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021