Yên Bình sôi động màn trình diễn kỹ năng lái mô tô nước trên hồ Thác Bà