Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái