Trấn Yên: Triệu tập nam thanh niên Yên Bái bắt bạn quỳ gối, đánh đập