Bình Dương: Hai kẻ trộm rút hung khí, xịt hơi cay chống trả quyết liệt người dân