Bế mạc Giải vô địch Vovinam – Karate tỉnh Yên Bái năm 2023