Sôi nổi các giải thể thao trong Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023