15 đội bóng chuyền nam đua tài ở Hội khỏe Phù Đổng