Kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái