Hình ảnh lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đã ký văn kiện "rất quan trọng và toàn diện"