Thánh đường Hồi giáo hơn 2.000 năm cháy cùng lúc với Nhà thờ Đức Bà Paris