Khoảnh khắc lở đất kinh hoàng ở Nhật Bản, cuốn phăng cả chục ngôi nhà